Translate

Minggu, 16 Desember 2012

SHOLAT SUNNAH QABLIAH ASHAR

Amaliah Jam 3 sore Sholat Sunnah 4 Rakaat Sebelum ASHAR


Boleh 4 rakaat 1 kali salam atau 2 rakaat 1 kali salam
  1. Rakaat Pertama Alfatihah & Rabbana Atmim lana,Nurana,waghfirlana,innaka 'ala kulli syain qadir
  2. Rakaat Kedua Alfatihah & Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim,watub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
  3. Rakaat Ketiga Alfatihah & Rabbana 'aatina mil ladunkan rahmataw wa hayyik lana min amrina rasyada
  4. Rakaat Keempat Alfatihah & Rabbana 'atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ajjabannar 
Sebelum salam baca Allahummagh firli war hamni wa anta hairul rahimin.
sesudah salam baca istighfar 3 x untuk otak/pikiran,untuk hati/qalbu,untuk badan/seluruh tubuh
artinya : Semoga Allah mengampuni dosa dosa yang ditimbulkan oleh pikiran pikiran kita,Semoga Allah mengampuni dosa dosa yang ditimbulkan oleh hati kita,Semoga Allah mengampuni dosa dosa yang diperbuat oleh seluruh anggota tubuh kita.

Kemudian perbanyak baca shalawat (terserah shalawat mana saja)jika anda menunggu untuk sholat Ashar berjamaah,jika sholat sendirian cukup membaca shalawat 1 kali kemudian berdiri untuk mengerjakan Sholat Ashar.

Sesudah Sholat ashar selesai silahkan berdoa atau membaca :

سُبْـحَانَ اللهِ اْلعَظِيْم وَبـِحَمْدِهِ. سُبْـحَانَ اللهِ اْلعَظِيْم وَبـِحَمْدِهِ. سُبْـحَانَ اللهِ اْلعَظِيْم وَبـِحَمْدِهِ
سُبْحَانَهُ مِنْ اِلَهٍ مَا اَمْلَكَلهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ مَلِيْكٍ مَا اَقْدَرَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ قَدِرٍمَا اَعْظَمَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ عَظِـيْـٍم مَا اَجَلـهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ جَلِيْلٍ مَا اَمْجَدَهُ وَ سُبْحَانَهُ مِنْ مَجِيْدٍ مَا اَرْعَافَـهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ رَعُوْفٍ مَا اَعَزهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ عَـِزيْـزٍ وَاَكْبَرَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ كَـبِـيْـرٍ مَا اَقْدَمَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ قَدِيْمٍ مَا اَعْـلَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ عَلِـيٍ مَا اَسْنَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ سَنِيٍ مَا اَبـْهـَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ بـَحِيٍ مَا اَنْوَرَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ مُنِيْرٍ مَا اَظْهَـرَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ ظَهِيْـرٍ مَا اَخْفَهُ وَ سُبْحَانَهُ مِنْ خَفِـيٍ مَا اَعْلَمَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ عَلِـيْمٍ مَا اَخْبَرَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ خَبِـيْرٍمَااَكْرَمَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ كَـرِمٍ مَا اَلْطَفَـهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ لَطِيْفٍ مَا اَبْصَـرَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ بَصِيْرٍ مَا اَسْمَعَهُ وَ سُبْحَانَهُ مِنْ سَمِيْءٍمَااَحْفَظَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ حَفِظِيْن مَا اَمْلَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ مَلِـيٍ مَااَوْفَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ وَفِـيٍ مَا اَغْـنَـهُ وَ سُبْحَانَهُ مِنْ غَـنِـيٍ مَااَعْطَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ مُـعْطٍ مَا اَوْسَعَـهُ وَ سُبْحَانَه مِنْ وَسِيْعٍ مَا اَجْوَدَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ جَوَدٍمَا اَفْضَلَهُ وَ سُبْحَانَهُ مِنْ مُفْضِيْلٍ مَا اَنْعَمَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ مُنْعِيمِ مَا اَشدَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ سَيدٍ مَا اَرْحَمَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ رَحِيْمٍ مَا اَشَدهُ وَ سُبْحَانَهُ مِنْ شَدِيْدٍ مَا اَقْوَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ قَوِيٍ مَا اَحْمَدَهُ وَ سُبْحَانَهُ مِنْ حَمِدٍ مَا اَحْكَمَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ لحَكِيْمٍ مَا اَبْـطَاشَهُ وَ سُبْحَانَهُ مِنْ بَـطِيْشٍ مَا اَقْوَمَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ قَـيـمٍ مَا اَدْوَمَهُ وَ سُبْحَانَهُ مِنْ دَاعِـمٍ مَا اَبْـقَـهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ بَـقٍ مَا اَفْرَدَهُ وَ سُبْحَانَهُ مِنْ فَرِدٍ مَا اَوْحَدَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ وَحِدٍ مَا اَصْمَدَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ صَمَدٍ مَا اَمْلَكَـهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ مَلِكٍ مَا اَوْلَهُ وَ سُبْحَانَهُ مِنْ وَلِـيٍ مَااَعْزَمَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ عَـزِمٍ مَا اَكْمَلَهُ وَ سُبْحَانَهُ مِنْ كَـمِيْلٍ مَا اَتَـمـهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ تَـمٍ مَا اَعْـجَـبَهُ وَ سُبْحَانَهُ مِنْ عَـجِيْبٍ مَا اَفْـخَرَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ فَـخِرٍ مَا اَبْعَدَهُ وَ سُبْحَانَهُ مِنْ بَلْدٍ مَا اَقْـرَبَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ قَـرِبٍ مَا اَمْنَعَهُ وَ سُبْحَانَهُ مِنْ مَنِيْعٍ مَا اَغْلَبَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ غَلِيْبٍ مَا اَعْفَهُ وَ سُبْحَانَهُ مِنْ عَفُوٍمَا اَحْسَنَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ مُحْسِنٍ مَا اَجْمَلَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ جَمِيْلٍ مَا اَقْبَلَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ قَبِيْلٍ مَا اَشْكَرَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ شُكُوْرٍمَا اَغْفَرَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ غَفُـارٍمَا اَكْبَرَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ كَبِيْرٍمَا اَجْبَرَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ جَبارٍمَا اَدْيَـنَـهُ وَ سُبْحَانَهُ مِنْ دَيـانٍ مَا اَقْضَاهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ قَاضٍ مَا اَمْضَاحُ وَ سُبْحَانَهُ مِنْ مَاضٍ مَااَنْفَزَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ نَافِيْزٍ مَا اَرْحَمَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ رَحِيْمٍ مَا اَخْلَقَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ خَلِـقٍ مَا اَقْـحَـرَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ قَهِـيْرٍمَا اَمْلَكَحُ
سُبْحَانَهُ مِنْ مَلِكٍ مَا اَقْدَرَحُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ قَـادِرٍمَا اَرْفَعَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ رَفِيْعٍ مَا اَشْرَفَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ شَرِفٍ مَا اَرْزَقَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ رَزِقٍ مَااَقْبَضَحُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ قَبِيْدٍمَااَبْسَطَحُ
سُبْحَانَهُ مِنْ بَسِيْطٍ مَا اَحْدَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ حَدٍ مَا اَصْدَحُ
سُبْحَانَهُ مِنْ صَدِقٍ مَا اَبْدَحُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ بَدٍ مَا اَقْدَسَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ قُدسٍ مَا اَطْحَرَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ طَحِيْرٍ مَااَزْكَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ زَكِـيٍ مَا اَبْقَـهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ بَقٍ مَا اَعْوَدَحُ
سُبْحَانَهُ مِنْ عَودٍ مَا اَفْطَرَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ فَطِيْرٍمَا اَرْعَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ رَاعٍ مَا اَعْوَنَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ مُعِيْنٍ مَا اَوْحَبَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ وَهبٍ مَا اَتْوَبَـهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ تَوبٍ مَا اَسْخَحُ
سُبْحَانَهُ مِنْ سَخِيٍ مَا اَبْـصَرَحُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ بَـصِيْرٍ مَا اَسْلَمَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ سَلِيمٍ مَا اَشْفَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ شَفٍ مَا اَنْجَحُ
سُبْحَانَهُ مِنْ مُنْجٍ مَا اَبـَرهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ بَـرٍ مَا اَطْلَبَـهُ
 سُبْحَانَهُ مِنْ طَلِيْبٍ مَا اَدْرَكَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ مُدْرِكٍ مَا اَشَدحُ
سُبْحَانَهُ مِنْ شَدِيْدٍ مَا اَعْطَـفَـهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ مُتَعَطِيْفٍ مَا اَعْدَلَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ عَدِيْلٍ مَا اَتْـقَـنَـهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ مُـتْـقِـيْـنٍ مَا اَحْكَـمَـهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ حَكِيْمٍ مَا اَكْـفَـلَـهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ كَـفِـيْلٍ مَا اَشْحَدَهُ
سُبْحَانَهُ مِنْ شَهِـيْدٍ مَا اَحْمَدَهُ وَسُبْحَانَهُ هُوَاَللهَ اْلعَظِيْمِ وَبِـحَمْدِهِ وَالْـحَـمْدُالله وَلَآِالهَ اِلا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَالِلهِ اْلحَمْدُوَلَاحَوْلَاوَلَاقُوة اِلَابِااللهِ عَلِيِ اْلعَظِيْمِ دَافِيعَ كُلِ بَلِيه وَهُوَ حَسْبِيَ اللهُ وَ نِعْمَلْ وَكِيْلٌ
اَللهُـم إِنـى أَدْعُوْكَ بِسْمِـكَ اْلوَاحِدُالْأَعَـزوَأَدْعُـوْكَ اَللهُـم بِسْمِـكَ اْلكَبِـيْـرِالْـمُـتَـعَـالِـى الـدِى ثَبَـتَ بِـهِ أَرْكَـانُـكَ كُلـهَـا أَنْ تَكْـشِـفَ عَـنِـى مَا أَصْـبَـحْـتُ وَأَمْسَـيْـتُ فِـيْـهِ إنكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Yaa Allah,sesungguhnya aku berdoa kepada-Mu,dengan nama-Mu Yang Maha Esa lagi Maha Mulia,dan aku berdoa kepada-Mu Yaa Allah dengan nama-Mu Yang Maha Besar lagi Maha Tinggi yang menjadi kokoh dengannya pilar pilar-Mu seluruhnya,agar Engkau menghilangkan segala kesusahanku pada waktu pagi dan sore hari sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Tidak ada komentar:

Posting Komentar